thumbnail

1. Przygotowanie produkcji piekarskiej

Poradnik dla ucznia „Przygotowanie produkcji piekarskiej” pomoże Ci w zdobyciu wiadomości i ukształtowaniu umiejętności zgodnie z założeniami tej jednostki modułowej. Obejmuje ona treści dotyczące klasyfikacji wyrobów piekarskich, składników chemicznych
zawartych w pieczywie, organizacji zakładu piekarskiego, norm, receptur i przepisów prawnych dotyczących produkcji pieczywa, określania wydajności pieczywa, zdolności produkcyjnej oraz wielkości produkcji.


thumbnail

2. Przygotowanie surowców do produkcji pieczywa

Poradnik dla ucznia „Przygotowanie surowców do produkcji pieczywa” pomoże Ci w zdobyciu wiadomości i ukształtowaniu umiejętności zgodnie z założeniami tej jednostki modułowej. Obejmuje ona treści dotyczące surowców i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji pieczywa; w szczególności ich właściwości, warunków ich
magazynowania i sposobów przygotowania do produkcji pieczywa.


thumbnail

3. Użytkowanie maszyn i urządzeń magazynowych

Poradnik ten może okazać się dla Ciebie pomocny w przyswojeniu zagadnień związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń magazynowych. Poradnik zawiera wiadomości dotyczące transportu i magazynowania surowców piekarskich oraz maszyn i urządzeń magazynowych. Dużą wagę zwrócono na zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas posługiwania się maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie magazynów zakładów
piekarskich.
thumbnail

4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki półproduktów piekarskich

Poradnik ten może okazać się dla Ciebie pomocny w przyswojeniu zagadnień związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki półproduktów piekarskich. Poradnik zawiera wiadomości dotyczące budowy, zasady działania i obsługi maszyn
i urządzeń do przygotowania surowców i półproduktów oraz do obróbki ciasta. Dużą wagę zwrócono na zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas posługiwania się maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zakładu piekarskiego.
thumbnail

5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wypieku i konfekcjonowania pieczywa

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń do wypieku oraz konfekcjonowania pieczywa. Poznasz rodzaje urządzeń, które wykorzystuje się do wypieku i konfekcjonowania, ich budowę oraz
zasady ich eksploatacji. W jednostce modułowej Użytkowanie maszyn i urządzeń do wypieku i konfekcjonowania pieczywa wykorzystasz wiadomości i umiejętności już nabyte w poprzednich jednostkach modułowych. Najtrudniejszym zagadnieniem będzie budowa pieców piekarskich, ze względu na dużą różnorodność typów pieców i skomplikowaną konstrukcję wielu z nich.
thumbnail

6. Sporządzanie ciasta pszennego

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania ciast pszennych. Poznasz w jaki sposób spulchnia się te ciasta, jakie surowce będą niezbędne do ich produkcji oraz metody sporządzania. Przy produkcji ciast pszennych wykorzystasz wiadomości i umiejętności już nabyte w poprzednich jednostkach modułowych. Najtrudniejszym zagadnieniem będzie prowadzenie ciast pszennych metodami wielofazowymi.

Meneger strony: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.